Mis on küpsised ja milleks me neid kasutame?

Me kasutame andmete lokaalset salvestamist, mis tähendab seda, et veebilehitseja abil salvestatakse sinu lõppseadmesse (nt arvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti) erinevat informatsiooni. Üks lokaalse salvestamise viisidest on küpsised.

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestub sinu lõppseadmes (nt arvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti) ja mis võimaldab meil sinu veebilehitseja ära tunda. Küpsised ei sisalda sinu kohta selliseid andmeid, mille alusel sind otseselt tuvastada saab (nagu näiteks nimi, aadress, telefoninumber vms), vaid üksnes teavet sinu veebilehitseja ning selle kaudu sooritatud tegevuste kohta.

Samuti kasutame me muid vastavaid tehnilisi lahendusi nagu pikslitähised. Need on tehnilised lahendused, mis tunnevad ära küpsised või muud tunnused ning mis võimaldavad kolmandatel osapooltel asetada küpsiseid sinu lõppseadmesse teenuse paremaks tegemise eesmärgil.

Andmete lokaalne salvestamine sinu seadmesse on sageli vajalik selleks, et saaksid Võrdle teenuseid kasutada. Näiteks kasutatakse andmete lokaalset salvestamist selleks, et saaksime oma teenust nii hästi kui võimalik sinu kasutamisharjumustele kohandada, nt salvestades teabe, milliseid audioseadeid sa soovid, milline videokvaliteet sinu veebilehitsejale sobib, milline on sinu internetiühenduse kiirus ning erifunktsioonid nagu täidetavate andmete salvestamise võimalus. Samuti kasutame me erinevaid mõõtevahendeid, mis võimaldavad meil koguda statistikat ja analüüsida sinu käitumist Võrdle kodulehel. Sellele lisaks kasutame me kogutud ja analüüsitud andmeid Võrdle keskkondade arendamiseks ja parandamiseks ning kindlustamaks, et veebiteenus toimib eesmärgipäraselt.

Muuhulgas võib küpsiste abil koguda alljärgnevaid andmeid:

  • kasutaja IP-aadress;
  • kellaaeg;
  • külastatud leheküljed ja neil veedetud aeg;
  • veebilehitseja tüüp, sinu lõppseadme operatsioonisüsteem;
  • milliselt võrguaadressilt kasutaja Veebilehele on tulnud ja millisele võrguaadressile kasutaja peale Veebilehe kasutamist edasi liigub;
  • millisest serverist ja milliselt domeenilt kasutaja Veebilehele on tulnud.

Samuti võib Veebileht sisaldada kolmandate osapoolte, nagu näiteks mõõtmis- ja jälgimisteenuse pakkujate küpsiseid. Kolmandad osapooled võivad asetada sinu lõppseadmesse küpsiseid siis, kui sa meie veebilehte külastad.

Küpsised kolmandate osapoolte veebilehtedel

Lisaks meie veebilehtedel kasutatavatele küpsistele kasutame küpsiseid ka oma reklaami sihtimiseks kolmanda osapoole veebilehtedel. Teeme koostööd online-reklaami ettevõtetega, kelle poolt paigaldatud küpsiste ja muude tehniliste lahenduste abil kogutud andmete alusel saab meie reklaami suunata neile võrguteenuste kasutajatele, keda meie reklaam eelneva võrgukäitumise ja muude tegurite põhjal otsustades tõenäoliselt enim huvitab. Seeläbi saab reklaami sihtimiseks ära kasutada ka väljaspool meie veebilehte olevatelt veebilehtedelt kogutud käitumisandmeid.

Koos koostööpartneritega võime me koguda andmeid ka selle kohta, kui tõhusad meie poolt saadetud reklaamid on. Sellel eesmärgil võime koguda näiteks alljärgnevaid andmeid:

  • teave selle kohta, mitu korda teatud reklaami veebilehitsejal on näidatud;
  • teave selle kohta, kas reklaami on vaatamiseks klikitud;
  • teave selle kohta, kas reklaamil klikkimine lõppes toote valimisega;

Kas ise saab küpsiste kasutamist mõjutada?

Jah! Sinu veebilehitseja või seade võimaldab muuta küpsiste kasutamist ja ulatust puudutavaid seadeid. Küpsistega seotud seadete muutmise kohta saad lisateavet, kui sisened veebilehitsejasse või lõppseadme sätetesse. Näiteks võid kõik küpsised keelata, vastu võtta ainult esmase osapoole küpsiseid või kustutada küpsised peale seadme sulgemist. Tea, et kõik meie teenused ei pruugi toimida, kui küpsised blokeerida või kustutada.

Soovi korral võid ise reguleerida, kui suures ulatuses küpsiste kasutamise ja reklaami sihtimise heaks kiidad. Võid küpsiste kasutamise oma veebilehitseja seadeid muutes blokeerida. Palun pea meeles, et küpsiste blokeerimise tulemusena ei pruugi veebilehe teatud funktsioonid sulle enam kättesaadavad olla.

Küpsiste lubamine või keelamine erinevatel veebilehitsejatel:

Juhul, kui sa ei soovi saada oma huvidele vastavat sihitud reklaami, võid sihtimise keelata allpool oleva lingi kaudu. Sihtimise mitte lubamise järel näidatakse sulle sama palju reklaame kui varem, kuid neid ei ole välja valitud vastavalt sinu huvidele. Sihitud reklaami näitamist võid keelata siin: youronlinechoices.com/ee/your-ad-choices.